Tenger Villa

Тансаг зэрэглэлийн Тэнгэр Вилла хотхонд хийгдсэн хана болон тавилгын гүйцэтгэлийг танилцуулж байна. Эдгээрээс гадна бид энэхүү орон сууцны интерьерийн шийдлийг хариуцан ажилласнаараа онцлог байлаа.