Storage Systems - Cover

Cover бол контемпорари амьдралын хэв маягт нийцсэн, зочны өрөөнөөс хувцасны өрөө хүртэл, мөн ажлын орчинд хүртэл тохиромжтой, аливааг агуулах шүүгээний бүхий л хэрэгцээг хангахуйц загвартай систем юм. Шинэлэг элементүүд нь, тухайлбал, нэг нугастай хаалга нь энэ загварын онцлог. Үндсэн бүтцийг нь тааз болон шаланд бэхлэх бөгөөд нүдэнд ил үзэгдэхгүй нугастай, мөн дотоод лед гэрэлтүүлгийн системтэй. Шүүгээний дотоод хэсэгт тавиурууд, хувцас өлгөх хөндлөвч, шургуулга зэрэг тоноглол бий. Бүхий л элементийг нүдэнд ил үзэгдэх эрэг шураггүйгээр үндсэн бүтцэд шууд бэхэлсэн бөгөөд дотоод бүтэц, зохиомжийг нь хүссэн үедээ хялбар аргаар өөрчлөн тохижуулах боломжтой.