Semira 2

Semira 2 загварын орны онцлох деталь нь өргөн хэмжээ бүхий толгой нь юм. Орны толгой нь хажуугийн шүүгээг хүртэл хүрээлсэн загвартай бөгөөд энэ хэлбэр нь дотно, тав тухтай мэдрэмжийг бүрдүүлнэ.