Largo-FG | IOS-M

Шилэн, гялгар гадаргуутай, цэнхэр-ногоон болон бүдэг саарал өнгийг хослуулсан энэхүү орчин үеийн, шинэлэг өнгө, материалын хосолол бүхий тавилга нь танай гал тогоонд шинэлэг уур амьсгалыг авчирна. "Largo-FS | Ios-M  загварын тавилгыг бүтээхдээ шинэлэг ретро-загварын цэнхэр-ногоон өнгийг өнгөн хэсэг болон хананд суурилуулах нэмэлт хэсэг болон тавцанд ашигласан.