Esedra

Моника Фёрстер энэхүү таатай зөөлөн пуфын загварыг гаргахдаа Лапп нутгийн гар урлал – сүлжмэл сагсны том дугариг хэлбэрээс санаа авчээ. Байгальд ойр, энгийн байдал нь үүний онцлог. Pelle Frau нэрийн арьсаар бүрсэн бөгөөд мэргэжлийн түвшний урлал энэхүү суудлын бүхий л хийцээс анзаарагдана. Дотоод хүрээг нь наамал модоор бүтээж, харин түүнийг полиуретан хөөсөөр бүрэн зөөлөвчилсөн юм.