Chester One

Poltrona Frau брэнд төгс төгөлдөрт тэмүүлдэг нь энэ загварын capitonné эффектээс ажиглагдана. Энэ загварын арын болон гарын түшлэг хэсгийн зөөлөвчийг хийхдээ адууны хөөврийг гар аргаар хэлбэржүүлэн урлажээ.