King Tower

Жижиг талбайтай орон сууцанд төгс тохирох сонголт бол минималист хэв маяг. Залуу гэр бүлийн өгсөн захиалгын дагуу цагаан өнгөөр дагнан хийсэн энэхүү тавилгууд нь Итали хавтан, тоноглолуудаар бүтсэн.