Holiday Inn

Дэлхийн хамгийн том зочид буудал болох 1,145 салбар бүхий Holiday Inn зочид буудлын Монгол дахь салбарын олон улсын стандартад нийцсэн 169 өрөөний тавилгыг хийж гүйцэтгэв.