Stewart

Итали арьсыг сайтар сонгож, хамгийн жижиг нарийн ширийн зүйлийг ч орхигдуулаагүй үйлдвэрлэлийн нарийвчлал нь энэхүү буйданг онцгой дэгжин болгож, дээд зэргийн тав тухыг бий болгоно.