Penelope

Нарийн оёдол нь Penelope загварын цувралыг ялгаж өгдөг. Хамгийн сайн гоёмсог арьсаар болон тод металлаар хийгдсэн.