Paxfocus

Цэвэр, эргономик хэлбэр нь 360° эргүүлэх үйлдлийг төгс хадгалсан. Ухаалаг гүйдэг шилэн цонхнууд нь дөлийг төгс харах боломжийг олгодог.