Frisco

Үндсэн бүтцийг нь металлаар бүтээж, хүрэл, эсвэл саарал өнгөөр өнгөлсөн Frisco загварын жижиг ширээний тавцанг гантигаар урлажээ.