Butterfly

Бариул дээрх металл оруулга, хөлний загвар нь элемент бүрт чанар, хэв маягийг өгдөг. Бөөрөнхий талуудтай ер бусын зохион байгуулалт нь энэхүү дизайныг төгс болгодог.