Alfred

Альфред буйдан нь Chesterfield буйдангийн сонгодог уламжлалаас санаа авч, хэмжээ, тав тухтай байдлын хувьд орчин үеийн хэв маягаар гарч ирэв. Гүн товчтой бүрээсийн металл товчлуурууд нь өвөрмөц бөгөөд гоёмсог. Италийн хамгийн боловсронгуй үйлдвэрлэлийн жишээ.