Yvonne

Зөөлөн, хумьсан хэлбэртэй Yvonne амралтын сандал дахин давтагдашгүй, өөрийн гэсэн онцлог бүхий загвартай.