DFT 1886

Хүний эрүүл мэнд болон байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй E0 зэрэглэлийн хавтантай Итали брэндийн ширээ, сандал.