DFS 228

Итали арьсан бүрээстэй, модерн загварын буйдан