Ala

Бүтээлч байдал, ур чадварын хослол Ала ширээ нь зочны өрөөнд зонхилох байр суурь эзэлдэг бөгөөд энэ нь өдөр тутмын амьдралын хэв маягийг бий болгодог. Дугуй эсвэл хагас зууван хэлбэрийн ширээний орой нь ирмэгийг нь зузаанаас нь салгасан хүрээгээр дүрсэлсэн бөгөөд агаарт өлгөөтэй, нисэхэд бараг бэлэн болсон мэт харагдана. Онгоцны далавчны загвар дээр тулгуурласан шовгор хөл нь зөвхөн энэ нөлөөг нэмэгдүүлдэг.